Για την πλοήγηση


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Συστάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Διατροφικές συμπεριφορές γονέων για την ανάπτυξη διατροφικών δεξιοτήτων
των παιδιών τους.

Προκειμένου να αναπτύξουν τα παιδιά μας συναισθήματα επάρκειας, ότι είναι ικανά να καταφέρουν πράγματα οφείλουμε να τα ενισχύσουμε με τις παρακάτω μεθόδους:


Αποφύγετε τις παρακάτω μεθόδους, οι οποίες ενισχύουν το αίσθημα της μειονεξίας:

Για να βοηθήσετε το παιδί σας να δοκιμάσει νέες γεύσεις...

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ:


Μην καταναλώνετε εσείς και τα παιδιά σας τροφή παρακολουθώντας τηλεόραση